Ba tác động khi chuyển cấp bằng lái xe từ Bộ Giao thông sang Bộ Công an

Jan 01 1970
(0) Comments

Đó là tác động về biên chế, tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; tác động đến người dân.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung lớn, nội dung còn nhiều ý kiến tham gia của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ gửi Quốc hội.

Về biên chế, tổ chức bộ máy

Bộ Giao thông vận tải có tổng số 64 đơn vị trực tiếp làm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được phân thành 2 cấp, gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở Giao thông vận tải thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Giao thông vận tải đã cấp 1.655 thẻ sát hạch viên, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, trong đó có 589 là giáo viên dạy lái xe tại các cơ sở đào tạo được cấp thẻ sát hạch viên phục vụ sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng (không hưởng lương, không trong biên chế nhà nước).

Việc chuyển giao đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an có 3 tác động (ảnh: Việt Hưng)

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải biên chế 650 cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp, quản lý giấy phép lái xe (trong đó 600 cán bộ, công chức được cấp thẻ sát hạch viên) tại Vụ quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ và 63 Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải địa phương. Do đó, khi chuyển giao, ngành Giao thông vận tải chỉ phải bố trí sắp xếp lại 650 biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin: Bộ Công an được bố trí 4 cấp (Bộ, tỉnh, huyện, xã), trong đó đã bố trí cán bộ làm công tác đăng ký và quản lý phương tiện theo 3 cấp (Bộ, tỉnh, huyện) gồm 769 đầu mối, nên chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế, đủ điều kiện tiếp nhận công tác chuyển giao từ 64 đầu mối của ngành giao thông vận tải. Cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, đã có kinh nghiệm thực tế về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

“Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ sẽ xem xét, quyết định về thời điểm, tiến độ chuyển giao; về cách thức, lộ trình, các bước chuyển giao… để bảo đảm mục tiêu, tính liên tục, thông suốt của quản lý, cũng như bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức và các vấn đề khác có liên quan” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Tác động cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện nay tổng số cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc là 340, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là 137.

Hệ thống cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe hiện nay cơ bản được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, là một loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, cơ sở vật chất được đầu tư từ nguồn vốn của tổ chức, cá nhân, được tự chủ thu chi, nguồn nhân lực, do đó việc thay đổi cơ quan quản lý không ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đã được đầu tư xây dựng.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định tiếp tục thực hiện xã hội hóa theo Luật Đầu tư. Đối với đội ngũ giáo viên dạy lái đã được cấp giấy chứng nhận sẽ tiếp tục được tham gia công tác đào tạo lái xe nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện thuộc các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch sẽ tiếp tục được sử dụng.

Về hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ công tác quản lý giấy phép lái xe, để phục vụ công tác quản lý, Bộ Công an đã đầu tư, triển khai và lắp đặt hệ thống hơn 700 điểm đăng ký quản lý phương tiện tại 63 địa phương, phân cấp quản lý thành 3 cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện; xây dựng phần mềm quản lý giấy phép lái xe và phần mềm in giấy phép lái xe trên chất liệu nhựa tại 63 Công an các địa phương để cấp và quản lý giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Định hướng khi chuyển giao nhiệm vụ, công tác quản lý giấy phép lái xe sẽ được phân cấp đến Công an cấp huyện, việc tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại của người dân sẽ được thực hiện từ cấp xã; sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ triển khai cấp, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công, kết hợp tiếp nhận hồ sơ theo phương pháp thủ công dành cho người dân thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn chưa phát triển về khoa học, công nghệ.

Trên cơ sở tiếp nhận bàn giao hệ thống phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an sẽ nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kết nối dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xử lý vi phạm và tai nạn giao thông phục vụ công tác quản lý. Sử dụng 700 điểm đăng ký quản lý phương tiện tại Công an cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.

Tác động đối với người dân

Theo Bộ trưởng Công an, việc chuyển giao cơ quan quản lý được xây dựng theo định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Người lái xe tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe đã cấp cho đến khi hết thời hạn hoặc khi có nhu cầu đổi, cấp lại.

“Người dân được lựa chọn hình thức học, lựa chọn cơ sở đào tạo, giáo viên dạy lái, trung tâm sát hạch lái xe có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của cá nhân” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Cùng đó, việc tích hợp dữ liệu quản lý căn cước công dân giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, người dân sẽ không phải kê khai thông tin cá nhân mà cơ quan quản lý căn cứ vào dữ liệu căn cước công dân để thực hiện thủ tục cấp, đổi theo yêu cầu.

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe qua công an xã, tương tự như nộp hồ sơ về căn cước công dân.

Credit: Châu Như Quỳnh – Dantri.com.vn