Jan 01 1970
0

Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an) đã có những giải thích vì sao chậm trả thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Mới đây tạ.. Read More