abcdef

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN JAVITEX 2016

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Instagram
Vào lúc 8h00 sáng qua, ngày 14/5/2016 tại Hội trường Công ty CP Tiên Đồng (Lô 15 – KCN Cái Lân, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu doanh thu và phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2016.
 
Đại hội có sự tham gia của các thành viên trong HĐQT: TGĐ Hà Thị Mai (Chủ tịch HĐQT); ông Lãnh Văn Trịnh (Phó TGĐ) và bà Lưu Thị Hoa Ngân (Kế toán trưởng); các thành viên trong ban kiểm sát, ban thư ký cùng toàn thể các cổ đông tới tham dự.
1
HĐQT điều hành Đại hội cổ đông
 
Tại buổi Đại hội, Chủ tịch HĐQT – bà Hà Thị Mai (TGĐ) đã thay mặt công ty báo cáo trước toàn thể cổ đông tình hình sản xuất – kinh doanh trong năm vừa qua, cũng như chỉ ra những phương hướng nhiệm vụ cần thực thi trong năm 2016. Đại diện BKS – bà Hoàng Thị Thúy Lan báo cáo về kết quả hoạt động của ban trong năm 2015.
 ba mai _ 2
Bà Hà Thị Mai – CT HĐQT báo cáo kế hoạch SXKD
 
Cũng tại buổi lễ, ý kiến về dự thảo Nghị quyết 2016 được thông qua và xin ý kiến. Các cổ đông tới tham dự thẳng thắn đưa ra nhiều vấn đề cần trao đổi; đóng góp những đề xuất mang tính xây dựng cho hoạt động của Công ty.
 2
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình cùng với tinh thần làm việc tập trung và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tiên đồng – Hãng sơn JAVITEX đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Related Posts

Leave us a comment