Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm – triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và lễ công bố thành lập cty TNHH MTV JMB

Jan 01 1970
(0) Comments
 Ngày 03/07/2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng đã tổ chức họp hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, cùng với đó là quyết định công bố thành lập công ty TNHH MTV JMB.
 Cuộc họp với sự tham gia của phần lớn cán bộ công nhân viên (trừ những người trong vùng dịch) nên công ty vẫn thực hiện đầy đủ theo khuyến cáo 5K của chính phủ.