Khuyến mãi năm 2020

Jan 01 1970
(0) Comments
Hãng sơn Javitex xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý khách hàng, quý đại lý chương trình:
Sơn nhà – Nhận quà khủng cùng Javitex
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡: 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐲́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̀𝐧𝐠/𝐋𝐨𝐧 𝐬𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐞́.