NPP đầu tien ký hợp đồng năm 2022

Jan 01 1970
(0) Comments

Xin chúc mừng Cty TNHH MTV Mầu Xanh Việt là nhà phân phối khu vực miền Bắc đầu tiên ký hợp đồng năm 2022.

Chúc cho NPP thành công nhiều hơn mong đợi.