Feb 22 2014
0

Quảng Ninh là tỉnh có nền kinh tế trẻ, trong những năm gần đây nền kinh tế của Quảng Ninh không ngừng vận động lớn mạnh. Với một lợi thế  là  Công ty sản xuất về Sơn và Bột bả đầu tiên và.. Read More

Jan 17 2014
0

Năm 2013 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng các cán bộ, công nhân viên công ty đã phát huy truyền thống, đoàn kết tinh thần vượt khó đi lên qua gần 10 năm hoạt độn.. Read More