Sinh nhật đoàn viên quý 3 năm 2019

Jan 01 1970
(0) Comments

Ngày 30/9/2019, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã tập trung tại hội trường lớn để tham gia chúc mừng sinh nhật của các đoàn viên có sinh nhật trong quý 3/2019a9a02a89b8315f6f0620

Các đoàn viên được nhận lời chúc mừng sinh nhận từ ông cố vấn hội đồng quản trị của công ty.

a6c176cf6a888cd6d599a1fac53ac67d2023796c0963dc9edfd9398760c86f3401301d77fb29a266