Jan 01 1970
0

Trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng – Hãng sơn Javitex đã tổ chức một chuyến đi chơi dành cho các đại lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Nhằ.. Read More