Jan 01 1970
0

Năm 2013 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng các cán bộ, công nhân viên công ty đã phát huy truyền thống, đoàn kết tinh thần vượt khó đi lên qua gần 10 năm hoạt độn.. Read More