Thêm một tòa nhà mới sắp hoàn thành để phục vụ bệnh nhân của bệnh viện Y học cổ truyền

Jan 01 1970
(0) Comments

Đại lý Khánh Tùng của tập đoàn Tiên Đồng đã mang laij lợi nhuận cao cho chủ đầu tư và đại lý từ công trình Bệnh viện Y dược đó chính là giá thành, chất lượng, tiến độ và chủ đầu tư hoàn toàn bị chinh phục bơi sự lựa chọn thi công phương án màu:
Màu phủ nội thất là OW 14-C,
Màu phủ ngoại thất OW7-C,
Công trình sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2020