Thông báo thưởng ĐL có thành tích cao năm 2020

Jan 01 1970
(0) Comments

I. TIêu chí đánh giá xếp hạng: Theo phương pháp xét điểm, tổng số điểm là 100 cho 3 tiêu chí.

Vẫn như mọi năm, Javitex vẫn có chương trình thưởng đại lý có thành tích cao dựa theo ba tiêu chí là:

  • 1. Tiêu chí về doanh thu (Điểm tối đa 60 điểm).
  • 2. Tiêu chí về doanh số bán sản phẩm cao cấp: doanh số của 07 sản phẩm VB916s; JB118s,; VB6.2; JB5.2; Kiềm nội; Kiềm ngoại (điểm tối đa 25 điểm).
  • 3. Tiêu chí về thâm niên (tối đa 15 điểm).

II. Giải thưởng có tổng giá trị 55.000.000đ (Năm mươi lăm triệu đồng).

Giải nhất: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Giải nhì: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

Giải ba: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Chi tiết xem tại thông báo thưởng đại lý có thành tích cao năm 2020