top10aus

TOP 10 ĐẠI LÝ ĐẠT DOANH THU CAO NHẤT (CẬP NHẬT 30.06.2018)

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Instagram

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng chúc mừng và công bố TOP 10 Đại lý đạt doanh thu cao nhất (cập nhật tính đến ngày 30/06/2018):

STT KHU VỰC TÊN ĐẠI LÝ TỈNH/THÀNH PHỐ
1 KV Đông  Bắc NPP Thành Dung Quảng Ninh
2 KV Đông  Bắc NPP Hiếu Hưởng Hải Dương
3 KV Kinh Bắc NPP Duy Long Bắc Giang
4 KV Đông  Bắc NPP Vũ Đức Quảng Ninh
5 KV Duyên Hải NPP Quang Học Thái Bình
6 KV Kinh Bắc NPP Hùng Hiệp Bắc Ninh
7 KV Đông  Bắc NPP Mẫn Hoài Quảng Ninh
8 KV Duyên Hải NPP Hào Thủy Hải Phòng
9 KV Bắc Trung Bộ NPP Chung Nguyệt Thanh Hóa
10 KV Bắc Trung Bộ NPP Diệu Linh Thanh Hóa

Leave us a comment