TOP 10 Đại lý đạt doanh thu cao nhất (cập nhật tính đến ngày 31/10/2018):

Jan 01 1970
(0) Comments

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng chúc mừng và công bố TOP 10 Đại lý đạt doanh thu cao nhất (cập nhật tính đến ngày 31/10/2018):

STT KHU VỰC TÊN ĐẠI LÝ TỈNH/TP
1 KV Đông  Bắc NPP Hiếu Hưởng Hải Dương
2 KV Đông  Bắc NPP Thành Dung Quảng Ninh
3 KV Đông Bắc NPP Vũ Đức Quảng Ninh
4 KV Đông Bắc NPP Hiếu Huyền Quảng Ninh
5 KV Kinh Bắc NPP Duy Long Bắc Giang
6 KV Đông Bắc NPP Mẫn Hoài Quảng Ninh
7 KV Duyên Hải NPP Quang Học Thái Bình
8 KV Bắc Trung Bộ NPP Chung Nguyệt Thanh Hóa
9 KV Duyên Hải NPP Hào Thủy Hải Phòng
10 KV Kinh Bắc NPP Hùng Hiệp Bắc Ninh