z983139740809_60738357f09f30c989403b3695061f4f

LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VÀ KHỞI ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 427

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Instagram

Ngày 5/5/2018, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng đã diễn ra lễ công bố: “Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng đến năm 2020 , tầm nhìn đến năm 2025” và lễ khởi động thực hiện đề án 427.

z983139740809_60738357f09f30c989403b3695061f4f

z983139212945_4022fb69106c5b364dc7359476f21685

Được sự quan tâm ủng hộ đặc biệt của Ông Cố vấn, Tổng Giám đốc Công ty đã chi đạo cho Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc kinh doanh trực tiếp chỉ đạo Phòng Phát triển thị trường là đầu mối phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và thị trường các khu vực. Công ty đã xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối sản phẩm trong phạm vu từ Bắc miền Trung đến hết các tỉnh thành phố khu vực phía bắc với tổng số lượng đạt 427 Đại lý.

Ngày 14/4/2018 vừa qua, Tổng Giám đốc Công ty đã họp với toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Giám đốc các thị trường khu vực để phổ biến sơ bộ Quy hoạch mới và dự kiến đổi tên phân chi thị trường khu vực theo 5 khu vực: Đông Bắc, Kinh Bắc, Duyên Hải, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.  Và đến ngày 28/4/2018, quyêt định số 22A/QĐ/TGĐ-TDG chính thức ban hành công bố về việc đổi tên và phân chia thị trường khu vực.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng tổ chức Công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Hội đồng quản trị, Công bố quyết định của Tổng Giám đốc Công ty vè đổi tên và phân chia thị trường khu vực và Quyết định giao nhiệm vụ cho các Giám đốc thị trường khu vực. Đồng thời, thông qua kế hoạch phát triển thị trường năm 2018 tới toàn thể đội ngũ từ lãnh đạo Công ty đến các Phòng ban Phân xưởng sản xuất, đặc biệt là đội ngũ Cán bộ nhân viên Phòng Phát triển thị trường, Giám đốc thị trường và cán bộ quản lý thị trường các khu vực là lực lượng chính để biến Quy hoạch hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty trở thành hiện thực.

z983139212971_e2fc05b09b004168c3b0f5b0efb34d13

z983139212974_08e47ced133c31597a85691e6d59ff5e

z983139212967_aaede7206107e99ef0981ccd77625b5d

Sau khi Ông Vũ Chí Việt – Phó Phòng Tổ chức Hành chính lên phát biểu khai mạc tuyên bố lý do, Ông Lãnh Văn Trịnh – Phó TGĐ kinh doanh lên đọc Quyết định phê duyệt quy hoạch và thông qua nội dung Quy hoạch. Và tại buổi lễ, Tổng Giám đốc đã trực tiếp trao Quyết định về phân công nhiệm vụ cho các Giám đốc thị trường khu vực. Đại diện các Giám đốc thị trường khu vực – Ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc thị trường Kinh Bắc, đã phát biểu và cùng hô to khẩu hiệu quyết tâm đạt được nhiệm vụ Công ty giao cho.

Cũng tại buổi lễ, Ông Trần Thanh Phong – Cố vấn HĐQT – đã chia sẻ và động viên tinh thần anh chị em toàn Công ty hoàn thành được nhiệm vụ. Tại đây, Ông Cố vấn đã vạch ra phương hướng, sách lược đúng đắn để thực hiện kế hoạch hành động phát triển đề án 427 sao cho hiệu quả và thành công.

z983139213203_b31c63075ed4afdfa922f860fd5a614b

Kết thúc buổi lễ, Ban lãnh đạo cùng toàn thể công ty hạ quyết tâm thực hiện tốt Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối sản phẩm và đề án 427.

Related Posts

Leave us a comment